Iny XPRe

17 tekstów – auto­rem jest Iny XPRe.

Prośba...

Pat­rz, oto tam, gdzie me­go snu granice...
Gdzie ho­ryzon­ty marzeń, tam spaczo­ne mo­je życie.

Pat­rz, oto tam, gdzie sa­mot­na dusza leży.
Na roz­sta­ju cudzych dróg, sa­ma w siebie już nie wierzy.

Pat­rz, oto ja i przechodząc obok, proszę...
Pat­rz pod swo­je no­gi i nie pot­knij się o mnie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 kwietnia 2014, 03:53

Myśli

Jestem...
Czekam...

Ogar­nięty me­lan­cho­lią,
próbuję przy­pomi­nać człowieka...

Jes­tem tu...
Próbuję...

W gęstości cudzych słów.
Ciągle ta­ki sam.


Przy­pisa­ny do mych snów... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 kwietnia 2013, 19:51

Początki i końce

Jed­ne­go mi w życiu, jed­ne­go potrzeba.
Jak Wiatr! Jak wiatr, chcę do­tykać nieba!

Jed­no mam życie i jedną okazję,
sięgnąć po gwiazdę, tym prędzej im zgaśnie.

Jak wie­dza nies­ka­lana głupotą te­go świata,
po­wie­dzieć, co ro­bić w tych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 grudnia 2012, 00:10

Obietnica

Jeśli już czas mi­nie, za późny by to naprawić.
Czyż kłam­stwo dzi­siej­sze, w prawdę obracamy?

Kiedy w złości zarzek­niesz się miłości,
a me ser­ce wyrzu­cisz na bruk.

Kiedy przyjdę do ciebie czy wy­par­ta miłości,
poz­wo­lisz mi wal­czyć, do gra­nic me­go tchu? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 grudnia 2012, 22:37

Wy­bacz mi proszę, że to wszys­tko widziałem...
Gdy przyjęłaś mo­je ser­ce, nie pożądając go w cale...

Wy­bacz mi proszę, że nie byłem cierpliwy.
Że od­szedłem bez pożegnania,
żeby w końcu być szczęśliwy...I'ny XPRe 14.VII.2012 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 listopada 2012, 16:45

W dzień tak czysty...

Wszys­tkie ław­ki na przedmieściach,
i wy­ryte na nich serca.

Wszys­tkie liście, co jesienią,
Co opa­dają z drzewa...
Każda myśl, co w głowie tli się.
Co wie­czo­rem spać nie daje.

Co po no­cach śni się stale.
Kiedy gu­bię ją nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 listopada 2012, 22:00

Być niep­rze­ciętnym i jed­nocześnie najzwyklejszym.

Bo nie w tym trwa rzecz, by na siebie zwra­cać na­tar­czy­wie uwagę,
lecz różnić się od ko­goś tak by zain­te­reso­wać go swoim światem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2012, 00:55

Odchodząc.

Jest za dwadzieścia pierwsza,
i coś nie da­je mi spokoju,
Wciąż przechodzą mnie dreszcze.
Lecz nie mówię nic nikomu...

Za ok­nem stu­ka deszcz,
krop­le po parapecie,
I nic tak nie denerwuje,
jak to, że bra­kuje mi ciebie.

Sa­mot­ny pod kołdrą,
po­woli się duszę,
a ser­ce strapione,
bi­je jak szalone...

Ta noc jest ta­ka długa,
od nasze­go os­tatniego słowa.
Wiesz dob­rze, że bra­kuje mi jednego,
jed­ne­go, je­dyne­go - 

- Kocham!I'ny XPRe - 26 Lu­tego 2012
00:39 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 października 2012, 22:36

Pozory...

Nikt do mnie nie pisze i nikt nie dzwoni.
Jak trud­no mi czuć się tak sa­mo jak Oni.

Ci bez miłości, osamotnieni.
Jak trud­no jest mil­czeć w tej pus­tej przestrzeni?

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 października 2012, 00:32

Pierwszy raz...

Znów za ok­nem deszczo­wy poranek,
Ilek­roć tam spoj­rzę, jest sta­le bez zmian...

Znów ser­ce mo­je, jak nożem krajane,
o tak właśnie czuję się cały ten czas...

W twych oczach się kry­je element [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 października 2012, 01:57

Iny XPRe

Nie zrodziłem się samotnikiem, lecz przy ludziach czuję się odosobniony... Ku kresu mych myśli, człowiek zamiast obcy, powinien mi być bliski...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iny XPRe

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność